Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Jens Rasmussen
    Foto: Jens Rasmussen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Nældesnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-8,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er grønlig eller blålig som følge af tæt skælklædning. Benene er normalt sorte, men arten forekommer også i en sjældnere rødbenet udgave. Benene har oftest tydelig skælklædning. Følehornene er sorte med rødlig rod, hos rødbenede dyr noget lysere.

Lårene er tandede. Følehornenes 1. led er næsten lige, 3. led er kun svagt længere end 2. led. Snuden er længere end bred. Dækvingerne har ikke opstående behåring.

Nældesnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Den forveksles ofte med Phyllobius calcaratus, som også er stor og ligner i kropsformen. Den har altid røde ben, og det er derfor kun den rødbenede udgave af Nældesnudebille, som bør kunne forveksles med den. P. calcaratus adskiller sig fra denne ved at have mere buet 1. følehornsled og ved at 3. følehornsled er tydeligt længere end 2. følehornsled. Desuden lever den på løvtræer, og træffes derfor normalt ikke på samme planter som Nældesnudebille.

Phyllobius maculicornis, som altid har sorte ben, ligner også en del, men den har kortere og rødlige følehorn med tydeligt buet 1. led og kortere kølle. Den er i øvrigt mindre (4-6 mm) og har opstående dækvingebehåring.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig de fleste steder. I den vestlige del af Jylland er den dog noget mere spredt forekommende.
Nældesnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Nældesnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Nældesnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nældesnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er primært tilknyttet Stor Nælde, men kan også leve på Almindelig Mjødurt.

Levested

: Enge, kær, skovbryn, skovlysninger, agerland og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: