Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Smuk Smalløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-5,7 mm. Let kendelig ved den overvejende gullige krop med 3 sorte pletter på dækvingerne, der normalt er sammenflydende.

Benene og følehornene er rødgule. Hovedet er sort, dog rødgult bagtil ved det indsnørede halsparti. Pronotum er rødgult og en anelse smallere end hovedet, tilsmalnet bagtil. Dækvingerne er gule med i alt 3 sorte pletter, som oftest er sammenflydende, en ved sømmen lidt bag midten, og to lidt foran spidsen nær sideranden. Scutellarpartiet er oftest mørkt.

Smuk Smalløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karl Schlichter

Forveksling

: Båndtegnet Sivløber (Philorhizus sigma) kan ligne lidt, men her er pronotum og dækvingernes bånd anderledes formet. Derudover er halspartiet sort, og 4. fodled er ikke tvelappet.

Klitsmalløber (Demetrias monostigma) ligner i form, men har kun en enkelt sort plet ved dækvingespidsen.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. Blev fundet som ny for DK på Lolland i 1946, og har siden spredt sig, således at den nu er almindelig i de sydøstlige egne. I Jylland endnu relativt sjælden.
Smuk Smalløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-juli

Tidsmæssig fordeling

af Smuk Smalløber baseret på Naturbasens observationer:
Smuk Smalløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smuk Smalløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på meget fugtig bund ved søbredder med høj vegetation af især tagrør og dunhammer. Her lever den blandt andet af springhaler. Overvintrer som voksen og yngler i foråret.

Levested

: Fugtige søbredder med høj vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: