Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn
  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn

Atlas

: Toplettet Barksmalbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,3-3,5 mm. Kroppen er overvejende sort eller sortbrun, normalt med en diffus rødlig plet ved skuldrene og en rødlig plet bagtil på hver dækvinge foran spidsen. Dækvingernes bagrand er normalt også lysere. Benene og følehornene er rødlige.

Kroppen er langstrakt og ret parallelsidet. Følehornenes 3. led er ikke længere end 4. og 5. led tilsammen. Hovedet er hos begge køn smallere end pronotum, hos hannen dog kun ganske lidt. Øjnene er noget hvælvede og tindingerne er meget længere end øjnene. Pronotum er hos hannen ubetydeligt længere end bredt, hos hunnen ca. så langt som bredt. Dækvingerne er ikke helt lige så langt tilsmalnede bagud som R. dispar. Punkstriberne er ved spidsen mindre udviskede end hos R. dispar. 2. stribemellemrum er ikke udvidet og punkteret fortil.

Toplettet Barksmalbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Variation

: Dækvingernes spidsparti kan i nogle tilfælde være helt lyst. Nyklækkede eksemplarer er mere eller mindre rødlige.

Forveksling

: Eksemplarer med tydeligt afgrænsede pletter foran dækvingernes spids, bør ikke kunne forveksles med andre arter. Hos eksemplarer hvor spidsen er helt rødlig, kan Almindelig Barksmalbille (Rhizophagus dispar) og Rhizophagus nitidulus forveksles. Sidstnævnte adskilles let ved at skinnebensspidserne på ydersiden er tandformet udtrukne. Desuden er den mere hvælvet og normalt noget større and Toplettet Barksmalbille.

Almindelig Barksmalbille (Rhizophagus dispar) kan ligne rigtig meget. Den har blandt andet lidt mere hvælvede øjne, lidt bredere hoved og lidt længere pronotum. Desuden er den gennemsnitligt større, idet den måler 3-4 mm.

Lysere eksemplarer kan forveksles med mange af slægtens arter, men disse kan adskilles ved en gennemgang af ovenstående kendetegn. F.eks. har den almindelige Rhizophagus depressus tydeligt udvidet og punkteret 2. stribemellemrum fortil.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Toplettet Barksmalbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes det meste af året. I sommeren og sensommeren er arten dog meget fåtallig.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Barksmalbille baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Barksmalbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Barksmalbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever under bark af løvtræer, især bøg.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: