Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Crepidodera nitidula overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. En lille og aflang bladbille, der er karakteriseret ved kobberrødt metalskær på hoved og pronotum, og blåt, blågrønt eller grønt metalskær på dækvingerne.

Følehornenes 1. til 5. led er rødgule, de efterfølgende led mørke. Benene er rødgule, mens de fortykkede baglår er sorte. Pronotum er bredest omkring midten med tydlige sidefurer og et tværindtryk mellem disse. Punkturen er fin og tæt. Dækvingerne har regelmæssige punktrækker, de inderste ofte noget uregelmæssige, og i hvert fald kraftig punktur i 2., 4. og 6. stribemellemrum.

Crepidodera nitidula
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Kun en anden art har samme farvekombination som C. nitidula, nemlig den mere almindelige Crepidodera aurata. Den adskilles let ved at have helt blanke stribemellemrum på dækvingerne og kraftigere og mere fjerntstillet punktur på pronotum.

Slægtens øvrige arter har samme farve på dækvingerne som på hoved og pronotum og kan derfor ikke forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vest- og Nordvestjylland samt Bornholm. I Nordjylland er den ikke fundet efter 1900. En sjælden art, der dog formentlig er noget overset grundet ligheden med C. aurata. Har man en bladbille med tofarvet metalskær fra bævreasp er det derfor værd at tjekke om det er nitidula.
Crepidodera nitidula - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Crepidodera nitidula baseret på Naturbasens observationer:
Crepidodera nitidula - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Crepidodera nitidula - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på bævreasp, sjældent andre arter af poppel. Foretrækker især yngre træer. Det voksne dyr lever af bladene, larverne lever af rødderne. Overvintrer som voksen.

Den hører til underfamilien Alticinae (Jordlopper) og er med de kraftige bagben i stand til at hoppe, f.eks. hvis den forstyrres på værtsplanten.

Levested

: Skovbryn og åbne arealer med opvækst af yngre bævreasp.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...crepidodera-nitidula

De senest indberettede arter i Naturbasen: