Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Blankbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. En lille og karakteristisk træbuk, der er ensfarvet gulbrun og blank.

Følehornene er lange. Hos hunnen lidt længere end kroppen, hos hannen ca. 1/4 længere end kroppen. Pronotum er længere end bredt og har på midten en afrundet sideknude i hver side. Dækvingerne er ret kraftigt og tæt punkterede. Kroppen har spredt og lang behåring, som er noget udstående.

Blankbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Lutz

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre danske arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland, Nordvestjylland, Nordjylland og Bornholm. Den blev først fundet herhjemme i 1948 og har siden spredt sig. Især i Østjylland samt på Sydjælland og Lolland er der en del nye fund. Arten er formentlig noget overset og bør derfor kunne findes på flere nye lokaliteter.
Blankbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Blankbuk baseret på Naturbasens observationer:
Blankbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blankbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Arten har en enårig livscyklus. Larven lever under barken på døde nåletræer, både i nyligt døde og ældre træer. Når larven skal forpuppe sig, borer den sig ind i veddet og danner puppekammer. De første voksne dyr kommer frem i løbet af maj, og kan her især findes på blomstrende skærmplanter, heriblandt vild kørvel. Desuden er den observeret på blomsterne af Almindelig kvalkved

Levested

: Nåleskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

thewcg.org.uk: www.thewcg.org.uk...0605

De senest indberettede arter i Naturbasen: