Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: aske keiser-nielsen
    Foto: aske keiser-nielsen
  • Fotograf: aske keiser-nielsen
    Foto: aske keiser-nielsen

Atlas

: Stenus brunnipes overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: Ca. 3-4,5 mm. Kroppen er sort. Benene er rødbrunlige med mørkere knæ og ofte også skinneben. Følehornene er sorte.

Forkroppen er kraftigt og tæt punkteret. Hovedet er ca. så bredt som dækvingerne. Pronotum er ca. så bredt som langt. Dækvingerne er langs sømmen en anelse kortere end pronotum. Bagkroppen er ret kraftigt samt tæt punkteret og har ukantede sider, med undtagelse af første bagkropsled, som har en fin sidekant. 4. fodled er kort tvelappet og en anelse bredere end 2. og 3. fodled. 1. fodled er højst så langt som kloledet. Bagfødderne er meget kortere end bagskinnebenene.

Stenus brunnipes
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: aske keiser-nielsen

Forveksling

: Der er en del arter, som ligner ved første øjekast, men mange af disse adskilles ved at have tydelige kanter på bagkroppen. Dette er gældende for eksempelvis Stenus humilis.

Når først man har bemærket den ukantede bagkrop, så vil Stenus latifrons, nigritulus og fulvicornis være de eneste nævneværdige forvekslingsmuligheder.

Stenus latifrons har også rødbrunlige ben og er klart den største forvekslingsmulighed. Den adskilles ved at 4. fodled er dybere tvelappet og tydeligt bredere end 2. fodled. Desuden er følehornene lidt lysere end hos brunnipes og kroppen er finere punkteret.

Stenus fulvicornis har ligeledes rødbrunlige ben, men den adskilles let ved at følehornene er overvejende gule med sort 1. og 2. led.

Stenus nigritulus adskilles ved at have fuldstændigt sorte ben. Desuden er den kraftigere med blandt andet bredere dækvinger, som langs sømmen er tydeligt længere end pronotum. Oversiden har tydeligere hvidlig behåring end hos brunnipes.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Stenus brunnipes - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, men den er noget fåtallig i højsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Stenus brunnipes baseret på Naturbasens observationer:
Stenus brunnipes - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stenus brunnipes - månedlig fordeling

Biologi

: Den er som mange andre arter i slægten nært tilknyttet fugtig bund.

Levested

: Fugtige skove, enge, grøfter, ved vandløb og vandhuller mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: