Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ejvind Mouritsen
    Foto: Ejvind Mouritsen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Stig Nørhald
    Foto: Stig Nørhald

Atlas

: Hvepsesnyltebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-12 mm. Benene og følehornene er sorte. Pronotum er sort, bagtil med en stor rødgul plet i hver side. Dækvingerne er hos hannen rødgule med sort spids, hos hunnen helt sorte.

Benene er meget lange og slanke. Følehornene er kamdannede, specielt hos hannen er kamdannelserne meget lange. Pronotum er bredest bagtil og har en dyb længdemidtfure. Baghjørnerne er bagudtrukne og spidse, bagranden er på midten kraftigt bagudtrukket. Dækvingerne er hver for sig kraftigt tilspidsede, kun berørende hinanden ved roden. Flyvevingerne er synlige.

Hvepsesnyltebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: En fuldstændigt umiskendelig bille, der ikke kan forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. I Sønderjylland er den dog ikke fundet efter 1960. Udbredt men ikke almindelig.
Hvepsesnyltebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Hvepsesnyltebille baseret på Naturbasens observationer:
Hvepsesnyltebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvepsesnyltebille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i boer af gedehamse (Vespula sp.) i jorden eller i træstubbe, hvor den parasiterer gedehamsenes larver. Det voksne dyr klækker samtidigt med hvepsene og kan blandt andet træffes på stammer og stubbe. Den søger også til lys.

Levested

: Skove, parker mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: