Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen
  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen

Atlas

: Blank Vedsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-11 mm. Følehornene er sorte eller brunlige. Benene er brunlige med lysere fødder og undertiden også skinneben. Kroppen er meget blank, hovedet og pronotum er sorte, mens dækvingerne er brunlige eller sjældent helt rødlige.

Følehornene er svagt savtakkede fra 4. led. Pronotum er ca. så bredt som langt med fin og spredt punktur, baghjørnerne er lange, spidse og skråt bagudrettede. Dækvingerne er langstrakte med længdestriber, stribemellemrummene er svagt hvælvede.

Blank Vedsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Normalt farvede eksemplarer er let kendelige ved den smalle og blanke krop samt de meget spidse og udstående pronotumbaghjørner.

Formen med rødlige dækvinger kan ligne arter af slægten Ampedus samt den sjældne rødvingede form af Rødskuldret Smælder (Calambus bipustulatus). Disse adskilles dog let ved blandt andet at have behåring på oversiden, bredere og mere mat krop, mindre spidse, og for Ampedus-arternes vedkommende, ikke eller meget svagt udadrettede baghjørner.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele (også Bornholm) og ret udbredt i de gamle løvskovsegne, sjælden i den vestlige del af Jylland.
Blank Vedsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne dyr er aktive i forsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Blank Vedsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Blank Vedsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blank Vedsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Laven lever i dødt ved eller under mos, lav og barkskæl på endnu levende træer. Værtstræerne er blandet andet eg, bøg og rød-el. Forpupning finder sted omkring august og det voksne dyr overvintrer herefter i puppelejet.

Levested

: Gamle løvskove og egekrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: