Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Glimmerbøsse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Voksne: 2-3 mm lange, 1-2 mm brede, ovale biller. Hoved og krop sort med et tydeligt grønlig, blålig eller lilla skær. Benene som regel lidt mere blege (især forreste tibia led). Antennerne har omtrent samme længde som hovedbredden med tre apikale segmenter, der danner en tydelig kompakt, oval kølle.

Larver: op til 3 mm lange med mælkehvid krop, sort hoved der peger fremad. Det mørkebrune til sorte pronotum skjold er uregelmæssig sklerotiseret.

Pupper: lidt over 2 mm lange cremefarvede med oval omrids. Hovedet stærkt afbøjet ventralt og skjult af protonum. Der findes setae omkring kanterne af protonum og abdomen.

Glimmerbøsse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Variation

: Farven kan variere fra grøn metallisk til blålig eller lilla.

Forveksling

: Kan forveksles med et stort antal af slægtens andre arter. De fleste af disse er dog sorte, men der er også et par andre arter med metalskær. Indtil dette afsnit er uddybet henvises der til nøglen i Danmarks Fauna startende nederst på side 86 her: www.biodiversitylibrary.org...1up

Udbredelse

: Arten er almindelig og udbredt i Danmark. Arten er desuden meget almindelig i hele Europa.
Glimmerbøsse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Meligethes aeneus kan observeres fra foråret til sen efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Glimmerbøsse baseret på Naturbasens observationer:
Glimmerbøsse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glimmerbøsse - månedlig fordeling

Biologi

: Glimmerbøssen hører til familien af Glansbiller (Nitidulidae). Kendetegnet ved små biller med kølleformede antenner. Størstedelen har en næsten flad kropsform med en mat farve/glans. Slægten kendes på, at tibia på midt- og bagerste ben er brede.

De voksne ernærer sig af blomsterstøvet i mange forskellige plantearter (især gule blomster fra rosenfamilien, kurvblomstfamilien og ranunkelfamilien) og ses derfor tit i mælkebøtter om foråret. Det er derfor muligt, hvis man har gul trøje på, at man en forårsdag bliver overfaldet af glimmerbøsser.

Som voksne overvintrer glimmerbøsser i jorden og kommer tidligt frem om foråret, når temperaturen når over 8-10 grader i marts eller april. Hvorefter hunnen opsøger gule forårsblomstrende planter for at udvikle deres æggestokke.

Glimmerbøssen er dog afhængig af planter fra kålfamilien for at ligge æg. De ses derfor ofte i bl.a. raps (Brassica napus). Parringen finder sted i blomsterne og æggene lægges i april-juni og klækker cirka 8 dage senere. Det 1. Larvestadium spiser derefter af blomsterknoppen de første 5 dage hvorefter den i 2. Stadium lever af blomsterne i cirka 7 dage. Forpupningen sker i jorden og varer cirka 12 dage, hvorefter de voksne biller kommer frem. Glimmerbøsserne har kun én generation om året og betegnes derfor for univoltine. Glimmerbøssens æglægning (æglængden og antallet af æg) påvirkes desuden af rapsplantens plantekvalitet (genotype) (Hervé, Delourme, Leclair, Marnet, & Cortesero, 2014).

Glimmerbøssen bliver ligesom andre blomsterbesøgende insekter anset for at være en vigtig pollinator.

Skadedyr:

Glimmerbøssen er et skadedyr i rapsmarker. De forvolder skade på f.eks. raps ved at gnave i blomsterknopperne og frugtanlægge, så udbyttet af frø formindskes betydeligt. Dette kan have stor økonomisk betydning for landmanden.

Glimmerbøssen er en af de mest almindelige skadedyr i rapsmarker og kan nedbringe udbyttet af en rapsmark med op til 80% i vårraps og lidt lavere i vinterraps (L. M. Hansen, 2008, 2004). Vinterrapsen er mindre påvirket end vårraps, fordi den typisk blomstrer inden billerne er aktive (Lars Monrad Hansen, 2004). I Danmark og Sverige, i fht. Andre europæiske lande, skyldes dyrkningen af både vinter og vårraps, den større skadedyrseffekt af glimmerbøssen, da yngleperioden forlænges.

Som så mange andre skadedyr, bliver der sprøjtet med gift mod dem, men visse populationer af glimmerbøsser har gennem tiden udviklet resistens mod sprøjtegifte (L. M. Hansen, 2008).

Levested

: Blomster fra kålfamilien, især rapsmarker (forvolder især skade på vinterraps). Ellers findes de voksne individer også på andre blomster i hele landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, L. M. (2004). Economic damage threshold model for pollen beetles (Meligethes aeneus F.) in spring oilseed rape (Brassica napus L.) crops. Crop Protection, 23(1), 4346. doi.org...S0261-2194(03)00167-4

Hansen, L. M. (2008). Occurrence of insecticide resistant pollen beetles (Meligethes aeneus F.) in Danish oilseed rape (Brassica napus L.) crops. EPPO Bulletin, 38(February), 9598. doi.org...j.1365-2338.2008.01189.x

Hervé, M. R., Delourme, R., Leclair, M., Marnet, N., & Cortesero, A. M. (2014). How oilseed rape (Brassica napus) genotype influences pollen beetle (Meligethes aeneus) oviposition. Arthropod-Plant Interactions, 8, 383392. doi.org...s11829-014-9321-4

www.cabi.org...33259

www.irac-online.org...

www.naturespot.org.uk...pollen-beetle

www.dpil.dk...glimmerboesser

De senest indberettede arter i Naturbasen: