Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
  Foto: Jens Søgaard Hansen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Broget Sandpiler overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-3,5 mm. Kroppen er sort, på dækvingerne med en stor rødlig skulderplet og et rødgult tværbånd bag midten. Følehornene er sorte, de inderste led dog ofte med svagt lysere spids og rod. Lårene er sorte mens skinnebenene og fødderne ofte er brunlige eller rødgule.

Hovedet er stort, mindst så bredt som pronotum og bagtil brat halsformet indsnøret. Hovedet og pronotum er fint og meget tæt punkterede. Dækvingernes punktur er betydeligt kraftigere end pronotums.

Broget Sandpiler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Dækvingernes tegning kan variere i udstrækning, sjældent kan tværbåndet bag midten mangle helt.

Forveksling

: Omonadus bifasciatus, som betragtes som uddød her i landet, kan ligne lidt, men her danner dækvingernes bagerste pletter ikke et tværbånd og følehornene har rødlig rod.

Notoxus trifasciatus har lignende tegning på dækvingerne, men denne art har et langt fremadrettet horn fra pronotums forreste del. Derudover er følehornene meget lysere.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er ret almindelig.
Broget Sandpiler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Broget Sandpiler baseret på Naturbasens observationer:
Broget Sandpiler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Broget Sandpiler - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet sandbund, hvor den ofte findes under tang eller ved planterødder.

Levested

: Primært på strande, men kan også findes ved bredderne af større søer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: