Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Larinus turbinatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-9 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Overvejende sort med pletvis grålig eller gullig behåring på dækvingerne og ofte rødbrunlig følehornsrod. Snuden er lige og lidt kortere end pronotum, ca. 0,75 gange så lang som pronotums længde i midten. Pronotum er bredere end langt og tilsmalnet helt fra bagranden med kun svagt buede sider. Dækvingerne er korte og brede, ca. 1,4 gange så lange som tilsammen brede.
Larinus turbinatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Forveksling

: Den kan forveksles med Larinus carlinae, som dog er tydeligt smallere. Dækvingerne er hos denne art ca. 1,6 gange så lange som tilsammen brede og pronotum er først tydeligt tilsmalnet fra omkring midten, hvilket gør at siderne er mere buede end hos turbinatus. Desuden er snuden krummet og længere, ca. så lang som pronotum.

Udbredelse

: Arten blev fundet i Danmark i 2007 (Resle Skov), og har siden bredt sig. Den er nu fundet mange steder i Østdanmark undtagen Bornholm.
Larinus turbinatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september

Tidsmæssig fordeling

af Larinus turbinatus baseret på Naturbasens observationer:
Larinus turbinatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Larinus turbinatus - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på tidsler, primært Cirsium sp.

Levested

: Kan både findes på fugtige og tørre naturtyper, f.eks. enge, overdrev eller ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Pedersen, J., J.B. Runge & B.P. Jonsén (2008): Fund af biller i Danmark, 2006 og 2007 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 76: side 137

De senest indberettede arter i Naturbasen: