Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Langhornet Fladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-5,5 mm. Benene og følehornene er rødlige mens kroppen er sortbrun.

Følehornene er meget lange, næsten så lange som kroppen og 1. led er mindst så langt 2.-4. led tilsammen. Hovedet har bag øjnene vinkelformede tindinger. Pronotum er bredere end langt og bagud tilsmalnet. Siderne er tandede og forhjørnerne er fremspringende med normalt 2 kraftigere tænder. Dækvingerne er lange, nogenlunde parallelsidede og har punktstriber. Stribemellemrummene har rækker med opstående behåring.

Langhornet Fladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Holmkvist

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten var tidligere sjælden, men har i nyere tid spredt sig kraftigt. Den er nu udbredt og ret almindelig i det meste af landet.
Langhornet Fladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da de voksne dyr overvintrer, kan den findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Langhornet Fladbille baseret på Naturbasens observationer:
Langhornet Fladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langhornet Fladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Både larven og det voksne dyr lever under bark af forskellige løvtræer, f.eks. eg og rød-el.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: