Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Jesper Hjelme
    Foto: Jesper Hjelme

Atlas

: Blomsterkøllebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-5 mm. Kroppen er ensfarvet rødgul eller brungul. Dog forekommer en varietet, fungicola, med en mørk plet eller et bredt mørkt sidebånd på dækvingerne. Benene og følehornene har samme farve som kroppen, dog er følehornskøllen mørkere.

Kroppen er kort, bred og hvælvet. Oversiden er fint og nedliggende gulligt behåret. Pronotum er bagtil ca. så bredt som dækvingerne, baghjørnerne er omtrent retvinklede, dog noget afrundede. Pronotums og dækvingernes siderande har en fin udstående hårbremme. Dækvingerne mangler punktstriber og er kun lidt længere end tilsammen brede, det bredeste sted falder lige bag skuldrene. Skuldrene er stumpvinklet afrundede. Bagkroppens yderste spids (spidsen af pygidium) er ikke dækket af dækvingerne.

Følehornskøllen er ca. dobbelt så lang som bred og 3-leddet, de enkelte led er placeret lidt fra hinanden, således at der er mellemrum mellem dem.

Blomsterkøllebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Nærmeste forvekslingsmulighed er Cychramus variegatus, som adskilles ved at have en lang og mørk sidestribe på dækvingerne. Derudover har pronotum normalt 4 mørktbehårede pletter.

Mange Epuraea-arter har lignende farve og kan også findes i blomster, men de er væsentligt smallere og har ofte rødgul følehornskølle.

Thalycra fervida har også lignende farve, men er ligeledes smallere og har en knopformet, meget tætleddet, kølle.

Vores 2 Pocadius-arter kan lige i farve og kropsform, men de har punktrækker på dækvingerne samt opstående og længere behåring, særligt hos P. adustus. Desuden finder man dem ikke i blomster, men i svampe, f.eks. bovister, støvbolde og lignende.

Udbredelse

: En almindelig art, som er fundet i alle dele af landet undtagen Bornholm. Den er dog formentlig noget fåtallig i den vestlige del af Jylland.
Blomsterkøllebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten er mest talrig i forsommeren, men den kan også findes i sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Blomsterkøllebille baseret på Naturbasens observationer:
Blomsterkøllebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blomsterkøllebille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i svampe. Det voksne dyr findes oftest på blomster, f.eks. af Almindelig Mjødurt eller Hvidtjørn. Den kan dog også findes i paddehatte på træstubbe.

Levested

: I og i nærheden af skov, nok primært løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: