Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Cerylon histeroides overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,8-2,3 mm. Kroppen er sort eller sortbrun. Benene og følehornene er brunlige eller rustrøde.

Kroppen er aflang og ubehåret. 1. fodled er tydeligt længere end 2. led. Følehornene er slanke med tydelig kølle, 5. og 6. led er ikke eller lidt bredere end lange. Pronotum er lidt bredere end langt og midtpartiet er svagt hvælvet på tværs. Dækvingerne er lidt over 1/2 gang længere end tilsammen brede og har tydelige punktstriber, som bagtil er udviskede.

Cerylon histeroides
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Variation

: Nyklækkede eksemplarer er rødlige.

Forveksling

: Kan forveksles med Cerylon fagi, som også er mørk. Den adskilles ved at have væsentligt kraftigere følehorn med tydeligt bredere end lange 5. og 6. led. Desuden er den gennemsnitligt større (2-2,5 mm) og har bredere dækvinger.

Cerylon ferrugineum og deplanatum er ensfarvede rustrøde, og kan derfor kun forveksles med nyklækkede eksemplarer af C. histeroides. De adskilles ved at være væsentligt slankere og gennemsnitligt mindre (1,6-2 mm). C. deplanatum adskilles yderligere ved at have flere pronotum.

Kan også minde lidt om nogle af de stumpbiller der træffes under bark, især Paromalus parallelepipedus, som dog let adskilles ved at mangle punktstriber på dækvingerne. Den har i øvrigt længere 1. følehornsled og tænder på ydersiden af forskinnebenene. Der findes trælevende stumpbiller med striber på dækvingerne, men da vil antallet af disse være væsentligt lavere end hos Cerylon. De vil desuden adskille sig på mange andre punkter og bør derfor ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er meget almidelig.
Cerylon histeroides - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Cerylon histeroides baseret på Naturbasens observationer:
Cerylon histeroides - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cerylon histeroides - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever under bark af både løv- og nåletræer, hvor føden formentlig består af barkbilleyngel. Arten overvintrer som voksen.

Levested

: Løv- og nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

De senest indberettede arter i Naturbasen: