Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel

Atlas

: Galeruca melanocephala overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Pronotum og dækvingerne er røde, mens resten af dyret er sort.

Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt og omtrent lige stærkt tilsmalnet fortil som bagtil, på hver side af midten med en flad grube. Dækvingerne er fint og uregelmæssigt punkterede og har ingen længderibber.

Galeruca melanocephala
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Forveksling

: Som udgangspunkt let kendelig.

Der er enkelte biller der har en lignende farvesammensætning, men de har en meget anderledes kropsform, og bør derfor ikke kunne forveksles. Dette gælder blandt andet Liljebille (Lilioceris lilii).

Udbredelse

: I Jylland kun kendt fra Østjylland. På øerne kendt fra alle dele på nær Bornholm. En sjælden art.
Galeruca melanocephala - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-september

Tidsmæssig fordeling

af Galeruca melanocephala baseret på Naturbasens observationer:
Galeruca melanocephala - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Galeruca melanocephala - månedlig fordeling

Biologi

: Larven antages at leve på arter af skræppe og pileurt. Arten mangler flyvevinger og har derfor en dårlig spredningsevne. Den er nataktiv.

Levested

: Skove og enge, helt overvejende på kystnære lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København

artdatabanken.se (PDF):

artfakta.artdatabanken.se/taxon/100987/pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: