Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Kent Christensen
    Foto: Kent Christensen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Håret Pilebladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5 mm. Kendelig ved den brungule krop med mat og behåret pronotummidte samt ved værtsplanten som er pil eller rød-el.

Følehornene er overvejende sorte, de enkelte led med lysere rod undtagen ved spidsen. Benene er overvejende gule, for- og mellembenene har ofte mørk yderside på skinnebenene og mørkere knæ. Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt, overalt mat og behåret, på midten med en sort plet. Scutellum og dækvingernes skuldre er sorte. Dækvingerne har ret tæt og kraftig punktur

Håret Pilebladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Variation

: Pronotums midtplet kan variere i udstrækning. Dækvingerne kan undertiden have et sort længdebånd fra skulderen og til spidsen.

Forveksling

: Flere af slægtens andre arter ligner meget, men de har blank og ubehåret pronotummidte og findes ikke på løvtræer, men på diverse urter.

Kvalkvedbladbille (Pyrrhalta viburni) ligner også en del, men den adskilles ved at have utydelig punktur på dækvingerne, mens den hos Håret pilebladbille er tydelig og ret kraftig. Desuden har den mere skråt udadrettet og silkeskinnende behåring og pronotums sider er sorte. Den lever i øvrigt på Kvalkved.

Rødbrun birkebladbille (Lochmaea caprea) kan findes på samme træer som Håret Pilebladbille, men den adskilles let ved helt blankt og ubehåret overside samt sorte lår.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Håret Pilebladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Pilebladbille baseret på Naturbasens observationer:
Håret Pilebladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Pilebladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på pil og rød-el, hvor den lever af bladene.

Levested

: Sø- og åbredder, moser, enge og andre lokaliteter hvor værtstræerne forekommer
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: