Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard

Atlas

: Rødhalet Busksmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-14 mm. Hovedet og pronotum er sorte eller sortbrune, dækvingerne er normalt lidt lysere, oftest brunlige. Oversiden er tæt gråligt behåret. Følehornene er normalt ensfarvede sorte. Benene er sorte eller brunlige.

Kroppen er aflang og ret parallelsiddet. Følehornene er ikke tydeligt savtakkede, 3. led er tydeligt længere end 2. led. Hovedet har en skarpt fremspringende pandekant og bag denne en smal tværfure. Pronotum er lidt længere end bredt samt tæt og ikke ret fint punkteret. Siderne er kun ganske svagt rundede og meget svagt indbuede bagtil. Baghjørnerne er korte, ret spidse og mangler længdekøl. Dækvingerne er en anelse bredere end pronotum. Bugleddene har i hvert fald lysere side- og bagrande.

Rødhalet Busksmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Jørgen Rosenkrants

Forveksling

: Kan forveksles med Sortstribet Busksmælder (Athous vittatus) og Liden Busksmælder (Athous subfuscus).

Sortstribet Busksmælder kan ligne meget, men den kan adskilles ved at 3. følehornsled ikke eller kun er meget lidt længere end 2. led. Desuden har den næsten altid lys følehornsrod og lyse baghjørner på pronotum. Også benene er normalt lysere. Ofte er dækvingerne mørkere omkring sømmen og siderandene. Den måler 9-11 mm og er således gennemsnitligt mindre end Rødhalet Busksmælder.

Liden Busksmælder (8-10 mm) adskilles let ved at være mindre, slankere og lysere. Desuden er pronotum finere og meget mere spredt punkteret.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er meget almindelig.
Rødhalet Busksmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Rødhalet Busksmælder baseret på Naturbasens observationer:
Rødhalet Busksmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødhalet Busksmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i jorden, hvor den både ernærer sig af planterødder og smådyr. Forpupningen finder normalt sted i juni-juli. De voksne dyr klækker i august, men bliver normalt i puppelejet indtil næste forsommer.

Levested

: Den er primært tilknyttet skov, men kan også findes i lysåbne naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: