Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen

Atlas

: Æblestikker overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er kobberfarvet. Følehornene og benene er sorte, sidstnævnte dog ofte med mere eller mindre tydelig kobberglans.

Oversiden har behåring, som er kort, noget opstående og grålig. Snuden er svagt krummet, hos hannen ca. så lang som pronotum, hos hunnen ca. så lang som hovedet og pronotum tilsammen. Hovedet ekskl. snuden er så langt som bredt, eller hos hunnen lidt bredere end langt. Pronotum er ca. så langt som bredt, siderne er ikke eller kun svagt rundede. Dækvingerne er lidt længere end brede og har kraftige punktstriber, dækvingernes inderste stribe (også kaldt sømstriben/scutellarstriben) er ikke forkortet og fortsætter til spidsen. Stribemellemrummene har meget fin punktur, som er noget rækkevis ordnet. Lårene er utandede.

Æblestikker
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: En ret karakteristisk bladruller. Neocoenorrhinus aeneovirens kan dog have lignende farve, men den har meget længere snude, mere rundede sider på pronotum og forkortet sømstribe.

Neocoenorrhinus aequatus har lignende kropsform og farve på forkroppen, men den adskilles let ved at have røde dækvinger.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Bornholm.
Æblestikker - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Æblestikker baseret på Naturbasens observationer:
Æblestikker - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Æblestikker - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på røn, kræge, mirabel, kirsebær mm. Larven lever frugterne og forpupningen finder normalt sted i jorden. Arten overvintrer som voksen.

Levested

: Skovbryn, skovlysninger og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1965. Danmarks Fauna 69 Biller XXI. Snudebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: