Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone

Atlas

: Apion ervi overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,0-2,4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er sort med ret tydelig hvid behåring. Benene er sorte. Følehornene er hos hannen ensfarvet gullige, hos hunnen sorte med gullige indre led.

1. følehornsled er længere end snuden er bred ved følehornenes indledningssted. Snuden er hos hannen ca. så lang som pronotum, hos hunnen næsten 1,5 gange længere end pronotum. Pronotum har en fin og skarp midtfure, som oftest når forbi midten. Dækvingerne er brede med næsten flade stribemellemrum.

Apion ervi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Forveksling

: Apion vorax adskilles let ved at have metalblå dækvinger. Desuden er den slankere.

Apion melancholicum ligner, men den har næsten sorte følehorn, højst med lysere rod af 1. og 2. følehornsled. Desuden er 1. følehornsled meget kortere, og ikke længere end snuden er bred ved følehornenes indledningssted.

Apion craccae er sort med lignende følehornsfarve, men her er snuden meget bredere ved roden og foran følehornenes indledningssted pludseligt og kraftigt tilsmalnet.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Apion ervi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Apion ervi baseret på Naturbasens observationer:
Apion ervi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion ervi - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af vikke og fladbælg. Larven udvikles i blomsterknopperne.

Levested

: Overdrev, enge, skovlysninger mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: