Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Lissodema denticolle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,3 mm. Hovedet, pronotum, benene og følehornene er rødgullige eller gulbrune. Dækvingerne er sorte med i alt 4 lyse pletter, 2 forrest på dækvingerne og 2 bag midten.

Følehornene har en tydeligt afsat 3-leddet kølle. Pronotum er ret kraftigt og tæt punkteret, med 3-5 fine tænder på hver side af pronotum. Pronotums sider er bagtil tydeligt indbuede. Dækvingernes punktur er kraftigere end pronotums og uregelmæssig, dog ofte med antydede punktrækker hist og her.

Lissodema denticolle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Arten er let kendelig ved dækvingernes farvetegning og pronotumsidernes fine tænder. Slægtens anden danske art, Lissodema cursor, har også tænder på pronotums sider, men denne art er ensfarvet brun eller brunsort.

Udbredelse

: Arten er i nyere tid kendt fra Nord- og Østjylland, samt alle dele af øerne. Ældre fund foreligger fra Sønderjylland. Arten betegnes i rødlisten som værende ret udbredt og temmelig almindelig.
Lissodema denticolle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes i juni-august. Den opdages lettest ved at banke de udgåede grene over en hvid bakke eller lignende.

Tidsmæssig fordeling

af Lissodema denticolle baseret på Naturbasens observationer:
Lissodema denticolle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lissodema denticolle - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet udgåede og svampeinficerede løvtræsgrene, hvor larven udvikles i barken.

Levested

: Løvskove, haver, parker mm. Gerne på enkeltstående løvtræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1945. Danmarks Fauna 50 Biller XII. Heteromerer. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: