Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Almindelig Værftbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-18 mm. En langstrakt og cylindrisk bille med meget korte og savtakkede følehorn. Pronotum er bredere end langt med randede sider og fin punktur. Dækvingerne har tydelige længderibber og meget tæt og fin punktur.

Der er stor forskel på hannen og hunnen.

Hunnen er væsentligt større end hannen og ensfarvet rødgul, højst med mørkere dækvingespids og følehornsspids.

Hannen har brune følehorn og brungule ben, mens hoved og pronotum er sorte. Dækvingerne kan være ensfarvede brune eller delvist brungule. Kæbepalperne er forsynede med store vedhæng.

Almindelig Værftbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Werner Meng

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter. Dog kan specielt hunnen minde om nogle af de rødgule blødvinger, men den adskilles let fra disse ved de meget korte og savtakkede følehorn.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland og Bornholm. I Vestjylland er arten ikke fundet efter 1960. I udbredelsesområdet en almindelig art.
Almindelig Værftbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Værftbille baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Værftbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Værftbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i stammer og stubbe af diverse løvtræer, sjældnere nåletræer. Kan både angribe svækkede og døde træer. Larven gnaver gange i veddet og lever herefter af svampedannelser i gangene. Arten har normalt en 2-årig eller 3-årig livscyklus.

Levested

: Primært løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

thewcg.org.uk:

www.thewcg.org.uk...0377G

De senest indberettede arter i Naturbasen: