Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen

Atlas

: Begsort Torpedoløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8,5-10,5 mm. Benene og følehornene er rødbrune, sidstnævnte med lidt lysere rod. Kroppen er sort eller sortbrun.

Pronotum er tydeligt tilsmalnet bagud og har bredt afrundede baghjørner, bagtil smallere end dækvingerne over skuldrene. Dækvingerne er ret matte med fine striber, 3. stribemellemrum har 4-5 punkter.

Begsort Torpedoløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Sørensen

Forveksling

: Pronotumformen adskiller den fra andre klassiske skovbundsarter som f.eks. Skovkvikløber (Platynus assimilis).

Arter af slægten Agonum kan overfladisk ligne, men de har smallere pronotum, mørkere følehorn og for de fleste af arternes vedkommende også mørkere ben.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Begsort Torpedoløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-september.

Tidsmæssig fordeling

af Begsort Torpedoløber baseret på Naturbasens observationer:
Begsort Torpedoløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Begsort Torpedoløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet fugtig og skygget muldrig bund. Her lever den i mos og blade. Den yngler primært i august-september og den nye generation fremkommer i foråret. Føden består primært af insekter og andre invertebrater.

Levested

: Løvskove, især bøgeskove. Sjældnere i nåleskove, parker og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: