Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Atlas

: Blå Ribbevinge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-15 mm. Overvejende sort, følehornenes yderste spids og fødderne er helt eller delvist lysere. Oversiden, især dækvingerne, har blåt eller blågrønt metalskær.

Pronotum er fint punkteret med en kort sidegrube i hver side ved roden. Dækvingerne er fint punkterede, udvidede bag midten og har hver 8-10 fordybede striber med ribbeformet ophøjede mellemrum.

Blå Ribbevinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif H. Sørensen

Forveksling

: Kan forveksles med slægtens to andre arter, Melandrya barbata og Melandrya dubia, som begge mangler blåt eller blågrønt metalskær på oversiden. Førstnævnte adskilles yderligere ved at hver dækvinge kun har 4 fordybede striber med stærkt hvælvede mellemrum, samt ved at dækvingerne er smallere og næppe udvidede bag midten.

Melandrya dubia adskilles yderligere ved at pronotum er smallere med meget kraftige og brede sidegruber, der bagtil når ud til sideranden og fremefter forbi pronotums midte.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland, Nordvestjylland og Bornholm.
Blå Ribbevinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Blå Ribbevinge baseret på Naturbasens observationer:
Blå Ribbevinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blå Ribbevinge - månedlig fordeling

Biologi

: Lever i døde stammer, stubbe og grene af løvtræer, heriblandt bøg og eg. Arten er primært nataktiv, men kan på varme sommerdage ses kravle rundt på stammer og stubbe i dagstimerne.

Levested

: Gamle løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: