Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Patrick Mogensen
    Foto: Patrick Mogensen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Stor Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-13 mm. En stor, plump, skarnbasselignende bille. Benene er kraftige og tandede, og de yderste antenneled er tydeligt klumpet sammen. Arten er normalt blank sort og oftest noget glinsende (af gode grunde...). Ben og antenner er ligeledes sorte. Vingedækkerne har fine, punkterede striber, og scutellum er ganske stor, går normalt 1/4 ned på dækvingerne.
Stor Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Patrick Mogensen

Variation

: Farven på dækvingerne kan i enkelte tilfælde være rødbrun, dog ikke kaffebrun som hos Rødbenet møgbille (Aphodius rufipes), men normalt er det ellers kun størrelsen, der varierer - med biller fra fugtige, skyggede kolorte som de største.

Forveksling

: Alene p.g.a. størrelsen er der kun yderst få forvekslingsmuligheder, dog ligner Rødbenet møgbille ganske meget. Denne er dog tydeligt kaffebrun, og scutellum er meget mindre hos denne art.

Udbredelse

: Stor møgbille er yderst almindelig og udbredt, og man finder den overalt i landet, blot der er husdyr på græs
Stor Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses sommerhalvåret igennem.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Stor Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Stor møgbille findes normalt i gødning, specielt er kolorte populære, og tilsyneladende er den ikke så sårbar over for brug af ormemidler m.v.

Den voksne bille, som normalt ses i sommerhalvåret, lever af gødning. Heri lægger den også æg. I modsætning til mange andre gødningsbiller er der ingen specielle ynglegange eller æglægningsstrategi - æggene bliver bare lagt Larverne lever ligeledes af gødning. Efter små to måneder med sommertemperaturer bliver æggene til nye biller, hvis kolorten vel at mærke har holdt så længe. Hvorvidt larver, pupper eller voksne overvintrer, er - så vidt jeg kan læse mig til - lidt usikkert, men der ses i visse tilfælde en top såvel forår som efterår, hvilket kan tyde på, at den nye generation vitterligt når at færdigudvikle sig i løbet af sommeren.

Levested

: Stor møgbille findes i gødning, specielt i kogødning. I helt friske lorte med masser af Sphaeridium-vandkærer træffer man den sjældent, men når skorpen er stivnet, lander den i stort tal. Her finder man dem umiddelbart under skorpen, hvor de let lader sig fange. De bevæger sig yderst trægt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - torbister. Danmarks Fauna 29. København, 1925

De senest indberettede arter i Naturbasen: