Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm

Atlas

: Combocerus glaber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,2-4,3 mm. Hovedet og dækvingerne er sorte, sidstnævnte med i alt 4 rødlige pletter, 2 ved skuldrene og 2 ved spidsen. Pronotum, følehornene og benene er rødlige.

Følehornene har en 3-leddet kølle. Pronotum er noget bredere end langt samt tilsmalnet fremefter fra roden og er kraftigt punkteret. Dækvingerne har ret svage punktrækker.

Combocerus glaber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Arten er let kendelig ved dækvingernes 4 rødlige pletter.

Dacne bipustulata kan overfladisk ligne, men den har kun 2 pletter på dækvingerne samt rødligt hoved, og findes desuden på helt andre lokaliteter.

Udbredelse

: Arten er i nyere tid kendt fra alle dele af Jylland samt fra Nordøstsjælland.
Combocerus glaber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sommerhalvåret. Desuden kan den i vinterhalvåret findes i opskyl efter højvande.

Tidsmæssig fordeling

af Combocerus glaber baseret på Naturbasens observationer:
Combocerus glaber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Combocerus glaber - månedlig fordeling

Biologi

: På trods af familiens danske navn Træsvampbiller, så har denne art ikke noget med træsvampe at gøre. Den lever i tørre og svampeangrebne kolorte og foretrækker sandbund.

Levested

: Kan findes på strandenge, overdrev mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

Jan Pedersen om artens biologi:

www.fugleognatur.dk...show_message

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: