Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen

Atlas

: Tjørnebladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: 4-5 mm. Kendetegnet ved den brede og røde krop med kraftigt og tæt punkteret overside.

Følehornene er sorte, de inderste led med lysere rod. Benene er hos hunnen rødlige, hos hannen delvist mørkere, normalt med sorte lår og skinnebensspidser. Pronotum har svagt fordybet midtfure og sidegruber. Især hos hannen har både pronotum, scutellum og dækvingerne sorte aftegninger

Tjørnebladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter.

Dog er flere af Gonioctena-arterne også rødlige med sorte aftegninger, men de adskilles let ved blankere overside, regelmæssige punktrækker på dækvingerne og generelt anderledes kropsbygning

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig. I det vestlige Jylland dog mere fåtallig.
Tjørnebladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-september, især i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Tjørnebladbille baseret på Naturbasens observationer:
Tjørnebladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tjørnebladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på hvidtjørn hvor den ernærer sig af bladene. Larven lever i frugten. Overvintrer som voksen.

Levested

: Overdrev, skovbryn og andre steder med hvidtjørn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...lochmaea-crataegi

De senest indberettede arter i Naturbasen: