Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Sennepsbladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Benene er sorte. Følehornenes 1. og 2. led er i hvert fald på undersiden rødlige, de resterende led er sorte. Kroppen er kort og stærkt hvælvet, normalt metallisk blå, men kan undertiden være violet, blågrøn, grøn, næsten sort eller messingfarvet. Pronotum er over dobbelt så langt som bredt, ret stærkt tilsmalnet fremefter fra roden. Punkturen er meget varierende, men normalt mindst tæt på pronotums midte. Dækvingerne er kun lidt længere end tilsammen brede, med regelmæssige punktrækker. Skulderbulen er svag og utydeligt afsat. Sidste bugled er normalt helt sort, randen er dog undertiden smalt brungult gennemskinnende.
Sennepsbladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Ligner meget slægtens to andre arter, Phaedon concinnus og Phaedon armoraciae. Begge adskilles ved at følehornenes 1. og 2. led er sorte, også på undersiden. Phaedon concinnus yderligere ved normalt mere farvestrålende metalskær, der oftere er grønligt eller sjældnere kobbergyldent. Phaedon armoraciae yderligere ved bredt rødgul yderrand på sidste bugled, samt tydeligt afsat og kraftig skulderbule, idet 5. punktrække er kraftigt fordybet ved roden.

Den kraftige skulderbule er et let anvendeligt kendetegn for Phaedon armoraciae, idet den kan bestemmes på baggrund af denne karakter, selvom man kun har fotos fra oversiden. Et dyr uden tydelige skulderbuler kan ikke bestemmes sikkert uden et billede, der viser farven på undersiden af 1. og 2. følehornsled. Man skal derfor have et billede fra siden eller fra undersiden for at bestemme Sennepsbladbille og P. concinnus sikkert, men den anderledes farve er normalt et godt fingerpeg.

Den kan i øvrigt overfladisk ligne Plagiodera versicolora, som dog let adskilles ved at mangle punktrækker på dækvingerne og ved at have korte og kraftige følehorn, som er mere lyse.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Sennepsbladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, men findes ofte i stormopskyl i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Sennepsbladbille baseret på Naturbasens observationer:
Sennepsbladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sennepsbladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af Korsblomstfamilien, blandt andet arter af brøndkarse (Nasturtium) og Vandpeberrod. Larven lever på bladene. Forpupningen sker i jorden. Overvintrer som voksen.

Levested

: På fugtig bund, f.eks. på enge, ved vandhulsbredder og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: