Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Elleveplettet Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5 mm. Kendelig ved dækvingernes i alt 11 pletter.

Benene er ensfarvede sorte, følehornene er lyse med mørkere rod og kølle. Hovedet er sort med 2 hvide pletter mellem øjnene. Pronotum er sort med hvide forhjørner. Dækvingernes pletter er placeret i 3 tværrækker, hvoraf den første består af 3 pletter mens de to bagerste hver består af 4 pletter. Ofte er pletterne omgivet af en lysere ring

Elleveplettet Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Undertiden kan nogle af dækvingernes pletter mangle eller være sammenflydende.

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk og bør ikke kunne forveksles med andre mariehøns.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Elleveplettet Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober, især mange fund i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Elleveplettet Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Elleveplettet Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Elleveplettet Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Findes især kystnært. Den er tilknyttet en lang række forskellige planter hvor den lever af bladlus. Den er blandt andet fundet på Stor nælde, Tornblad, Almindelig gederams og tidsler. Overvintrer som voksen.

Levested

: Strandenge, klitter, overdrev mm., især kystnært.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...coccinella-undecimpunctata

De senest indberettede arter i Naturbasen: