Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Rasmussen
    Foto: Ole Rasmussen
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Johannes Pedersen
    Foto: Johannes Pedersen

Svær at bestemme!

Sort oliebille kan nemt forveksles med blå oliebille. Du bør have fotos af forbrystets bagkant.

Atlas

: Sort Oliebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Sort Oliebille er en meget stor bille. Især ægfyldte hunner kan være imponerende store, op til 4 cm. Grundfarven er sort, og den kan have et blåligt metalskær. Artens vigtigste kendetegn er den lige bagkant på pronotum, og at hoved, pronotum og dækvinger har en ret grov struktur. Antenneledene er lange. Hos hannen er antennerne tydeligt knæbøjede på midten.

Farven på triungulinlarven er orangegul. Læs mere om larven under Biologi.

Sort Oliebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Thommesen

Variation

: Metalskær og størrelse varierer en del.

Forveksling

: Blå Oliebille ligner meget, men har et stumpvinklet indhak på pronotums bagrand og har en finere struktur på hoved, pronotum og dækvinger. Farven på triungulinlarven er sort hos Blå Oliebille, hvor den er orangegul hos Sort Oliebille.

Grøn og Korthalset Oliebille har kortere pronotum og antenneled.

En bestemmelsesnøgle til de danske oliebiller findes her: www.naturbasen.dk...traad...

Udbredelse

: Udbredt men lokal i hele Danmark, hovedsageligt langs kysterne
Sort Oliebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts til maj

Tidsmæssig fordeling

af Sort Oliebille baseret på Naturbasens observationer:
Sort Oliebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Oliebille - månedlig fordeling

Biologi

: Oliebillerne har en meget spændende biologi.

Æggene lægges i jorden, og når de klækkes søger de luselignende larver (triangulinlarver kaldes de) op i en blomst. Her venter de på, at et individ af en af de enlige bier sætter sig og bestøver blomsten. De griber fat i alle insekter, der sætter sig på blomsten, hvorved kun få larver ender på den rigtige vært. Bien flyver hjem til sit bo, hvor larverne hopper af. Her lever de af honning og biens æg og larver. Nede i boet skifter de form, og kommer til at ligne en oldenborrelarve. Larven forpupper sig, og kommer frem som voksen bille om foråret.

Levested

: Især varme og tørre lokaliteter som overdrev og kystklinter.

De senest indberettede arter i Naturbasen: