Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Rasmussen
    Foto: Ole Rasmussen
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Johannes Pedersen
    Foto: Johannes Pedersen

Svær at bestemme!

Sort oliebille kan nemt forveksles med blå oliebille. Du bør have fotos af forbrystets bagkant.

Atlas

: Sort Oliebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Sort Oliebille er en meget stor bille. Især ægfyldte hunner kan være imponerende store, op til 4 cm. Grundfarven er sort, og den kan have et blåligt metalskær. Artens vigtigste kendetegn er den lige bagkant på pronotum, og at hoved, pronotum og dækvinger har en ret grov struktur. Antenneledene er lange. Hos hannen er antennerne tydeligt knæbøjede på midten.

Farven på triungulinlarven er orangegul. Læs mere om larven under Biologi.

Sort Oliebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Thommesen

Variation

: Metalskær og størrelse varierer en del.

Forveksling

: Blå Oliebille ligner meget, men har et stumpvinklet indhak på pronotums bagrand og har en finere struktur på hoved, pronotum og dækvinger. Farven på triungulinlarven er sort hos Blå Oliebille, hvor den er orangegul hos Sort Oliebille.

Grøn og Korthalset Oliebille har kortere pronotum og antenneled.

En bestemmelsesnøgle til de danske oliebiller findes her: www.naturbasen.dk...traad...

Udbredelse

: Udbredt men lokal i hele Danmark, hovedsageligt langs kysterne
Sort Oliebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts til maj

Tidsmæssig fordeling

af Sort Oliebille baseret på Naturbasens observationer:
Sort Oliebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Oliebille - månedlig fordeling

Biologi

: Sort Oliebille lever som de andre arter af slægten Meloe som snylter på enlige bier.

Æggene lægges i en stor klump under jorden, i et hul hunnen selv graver. Når de senere samme forår klækkes søger de luselignende larver (triunguliner) op i en blomst. Her venter de på, at en solitær bi besøger blomsten. Triungulinlarverne griber fat i alle insekter der sætter sig på blomsten, hvorved kun få larver ender på den rigtige vært. Et heldigt fåtal af larver bliver transporteret til bo af egnede værtsbier, hvor de lever af biens yngel samt det pollen og nektar bien har samlet sammen til sit afkom. I boet skifter triungulinlarven form, og kommer i formen til at minde mere om en torbistlarve. Larven forpupper sig, og kommer frem som voksen bille det følgende forår.

Levested

: Især varme og tørre lokaliteter som overdrev og kystklinter.

De senest indberettede arter i Naturbasen: