Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby

Atlas

: Almindelig Gæsterovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Lomechusa emarginata er en myrmekofil ("myreelskende") rovbille, der måler 4-5 mm. Det er en ret bred art, med flad ryg og hvælvet underside. Dækvinger og det meste af bagkroppen rustrød, med lidt mørkere hoved og pronotum, og med et mørkere bånd bag bagkroppens midte. Pronotums baghjørner er udadtrukne og tilspidsede, og pronotum tilsmalnes fremefter.

Langs siden af bagkroppens forreste halvdel findes en række gullige hårduske der står i forbindelse med et kirtelsystem, der spiller en vigtig rolle i billens interaktioner med værtsmyrerne (Sort Slavemyre om sommeren og stikmyrer om vinteren).

Almindelig Gæsterovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Arten kan især forveksles med den eneste anden danske art i slægten, Lomechusa paradoxa. Hos denne art er 3. følehornsled dobbelt så langt som 2., pronotum er ikke nær så tilsmalnet forrest, og baghjørnerne er ikke lige så spidst udtrukne. Derudover er paradoxa mere rød, særligt på pronotum. Denne art er meget sjældnere end emarginata, og har Rød Slavemyre (Formica rufibarbis) eller Brun Slavemyre (Formica cunicularia) som sommervært.

Lomechusa pubicollis er ikke truffet i Danmark endnu, men er kendt fra vores nabolande. Den kendes fra L. emarginata på pronotums form, der minder mere om L. paradoxa. Denne art har skovmyre-arter som sommervært.

Lomechusoides strumosus er nært beslægtet og ligner også en del, men denne art er meget større, har kraftigere ben, og de gule hårduske findes også på bagkropsleddenes bagrand samt på lårene. Desuden træffes den udelukkende hos Blodrød Rovmyre (Formica sanguinea).

Udbredelse

: Arten er ikke helt almindelig i Danmark, men er kendt fra alle landsdele.
Almindelig Gæsterovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I efteråret og det tidlige forår ses den hos Stikmyrer, i sommerhalvåret hos Sort Slavemyre.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Gæsterovbille baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Gæsterovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Gæsterovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lomechusa emarginata er en yderst avanceret myrmekofil. Slægten Lomechusa udmærker sig ved at vandre mellem forskellige arter af myrer, i emarginatas tilfælde Sort Slavemyre (Formica fusca) og forskellige arter af Stikmyre (Myrmica sp.).

L. emarginata yngler hos Sort Slavemyre i sommerhalvåret. Her fodres billerne og deres larver af myrerne via trophallaxis (mund-til-mund overførsel), præcis som myrerne fodrer hindanden. Derudover lever billerne af myrernes æg og larver.

Når næste generation af biller klækkes over sommeren og efteråret, emigrerer de fra slavemyrernes rede og overvintrer hos en art af Stikmyre (Myrmica sp.). Dette skyldes at stikmyrerne har yngel i reden året rundt, mens slavemyrerne overvintrer uden yngel. Ved at overvintre hos stikmyrer sikrer billerne sig en fødekilde i form af æg og larver.

Evolutionært set har billerne sandsynligvis først tilpasset sig til livet hos Formica-arter, præcis som det ses hos Lomechusoides strumosus i dag. Senere hen har slægten Lomechusa tilpasset sig til at overvintre hos Myrmica for at udnytte deres vinteryngel.

Levested

: Arten er afhængig af tilstedeværelsen af dens værtsarter. Både Sort Slavemyre og forskellige Myrmica-arter kan findes i næsten alle naturtyper, og er meget almindelige.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor. 1954 "Danmarks Fauna bind 59, Rovbiller 3. del". Gads Forlag.

Hölldobler, Kwapich, Haight. 2018. "Behavior and exocrine glands in the myrmecophilous beetle Lomechusoides strumosus" www.ncbi.nlm.nih.gov...

De senest indberettede arter i Naturbasen: