Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Atlas

: Gul Vedborer overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,2-3,8 mm. Benene er brunsorte med lysere fødder, følehornene er rødgule. Hovedet og pronotum er sorte, dækvingerne er strågule med mørkere søm og sidekant.

Kroppen er cylindrisk. Følehornssvøben er 4-leddet, køllen er stor og aflang, kun bestående af 1 led og er tydeligt længere end svøben. Pronotum er bredere end langt og højt hvælvet, med kornet skulptur, som bliver kraftigere mod forranden. Dækvingerne har ret fine punktstriber.

Gul Vedborer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk med de strågule dækvinger og den sorte forkrop. Stribet Vedborer (Trypodendron lineatum) og Trypodendron signatum er de nærmeste forvekslingsmuligheder, men de adskilles let ved at dækvingerne er mørkere brungule, typisk med 3 mørke længdebånd. Desuden har de lysere ben og følehornskøllen hos de to arter har afrundet spids, mens den hos Gul Vedborer er tilspidset.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Gul Vedborer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært i foråret, men overvintrende dyr kan findes i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Vedborer baseret på Naturbasens observationer:
Gul Vedborer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Vedborer - månedlig fordeling

Biologi

: Lever i svækkede eller døde løvtræer, hvor den borer gange ind i veddet. Den foretrækker bøg. I foråret sværmer dyrene rundt på jagt efter nye yngletræer, og det er især i denne tid at arten træffes.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1956: Danmarks Fauna bd. 62 - Biller XVIII. Barkbiller

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...trypodendron

De senest indberettede arter i Naturbasen: