Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Bolitobius cingulatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-9 mm. Hovedet, pronotum og størstedelen af bagkroppen er sorte. Dækvingerne, bagkroppens spids og benene er rødgule. Følehornene er sorte med rødgult 1. og 2. led, rødgult endeled og normalt også rødgult 10. led (2. sidste led).

Kroppen er blank. Følehornene er ret kraftigt byggede og svagt fortykkede mod spidsen, 9. og 10. led er tværbrede. Hovedet har et børstepunkt ved øjnenes inderrand. Pronotum er ikke punkteret. Dækvingerne er blanke med 3 børstepunktrækker. Børstepunktrækken ved sømmen har 5-6 punkter.

Bolitobius cingulatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er Bolitobius castaneus, da denne art forekommer i en udgave med sort pronotum. Den ligner meget, men er lidt slankere og mindre (6-7 mm). Den har 8-10 punkter i børstepunktrækken ved dækvingesømmen. Følehornene har i hvert fald rødgult 1.-3. led. 10. led er aldrig rødgult og normalt er sidste følehornsled brunligt, ikke rødgult. Foto af den sorte udgave kan ses på følgende link: www.ukbeetles.co.uk/bolitobius-spp

Bryoporus cernuus ligner, men adskilles let ved at have meget kortere følehorn med mørkt endeled.

Udbredelse

: Den er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestsjælland.
Bolitobius cingulatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Bolitobius cingulatus baseret på Naturbasens observationer:
Bolitobius cingulatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bolitobius cingulatus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten findes på fugtig bund i løv og mos samt i hule træer, gamle stubbe og plantemøddinger.

Levested

: Skove, moser, strandenge mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1952: Danmarks Fauna bind 58, Rovbiller 2. del.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

www.ukbeetles.co.uk/bolitobius-spp

De senest indberettede arter i Naturbasen: