Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Gert Nielsen
    Foto: Gert Nielsen
  • Fotograf: Gert Nielsen
    Foto: Gert Nielsen

Atlas

: Anidorus nigrinus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,5 mm. Kroppen er sort eller brunsort. Følehornene er brune eller sortbrune med brungul rod. Benene er brungule med mørkere lår samt hos hannen mørkere bagskinneben.

Kroppen er blank, kraftigt og tæt punkteret samt fint lyst behåret. Kropsformen varierer mellem kønnene, idet kroppen hos hannen er noget smallere end hos hunnen. Hovedets tindinger er lange, ca. så lange som 1. følehornsled. Halsen er kort og mindst halvt så bred som hovedet. Pronotum er ikke (hos hannen) eller lidt (hos hunnen) bredere end langt, bredest foran midten og noget tilsmalnet bagud. Dækvingerne har hos hannen et fladt indtryk langs sømmen og et langs siden. Hannens bagben er lange med fortykkede lår. Følehornene er ret lange og slanke, længst hos hannen.

Anidorus nigrinus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gert Nielsen

Variation

: Der er flere kønsforskelle end angivet ovenfor. Disse er dog ikke særligt relevante for artsbestemmelsen, hvorfor der henvises til Danmarks Fauna bd. 50, s. 38: www.biodiversitylibrary.org...1up

Forveksling

: Pseudanidorus pentatomus vil nok være den største forvekslingmulighed, da den også er ret mørk, men den har kortere og helt lyse følehorn, med bredere ydre led. Desuden er tindingerne meget korte, tydeligt kortere end hos A. nigrinus og benene er normalt lysere.

Derudover er der et par sandpilere, som især ligner hunnen af A. nigrinus en del, blandt andet Lille Sandpiler (Anthicus flavipes), men disse adskilles let ved at halsen er meget smallere, kun ca. 0,25 gange så bred som hovedet. Derudover har de lidt anderledes pronotumform.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Nordvestjylland. Den er udbredt og relativt almindelig.
Anidorus nigrinus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Anidorus nigrinus baseret på Naturbasens observationer:
Anidorus nigrinus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Anidorus nigrinus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet nåletræ og er ofte fundet på døde grene af fyr.

Levested

: Nåleskov
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: