Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Marie-Louise Haagensen
  Foto: Marie-Louise Haagensen
 • Fotograf: Heidi Jahnke
  Foto: Heidi Jahnke
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Vagabonderende Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-8 mm. En relativt stor møgbille, som i forhold til de fleste andre arter gør et meget bredt indtryk. På normalt farvede eksemplarer er det suverænt bedste kendetegn vingedækkernes karakteristiske skidenbrune farve med en kraftig sort søm, der altså giver arten en mørk længdestribe ned ad bagkroppen. Hovedet er sort.
Vagabonderende Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Heidi Jahnke

Variation

: Arten kan undtagelsesvist være næsten sort, hvorved den bliver noget sværere at kende. Umiddelbart kan den så ligne Flad møgbille (Aphodius depressus) på formen, men det store scutellum afslører hurtigt arten.

Forveksling

: Nøglepunkterne, der adskiller arten fra alle andre, er:

Stort scutellum indsnævrer straks feltet væsentligt, f.eks. fra Flad møgbille. Normale punktstriber på vingedækkerne udelukker A. subterraneus, hvis inderste punktstriber er adskilte af fine længdestriber. Størrelsen og den flade kropsform adskiller den fra Stor møgbille, (Aphodius fossor), der er større og mere hvælvet, og fra Rødhalet møgbille, (A. haemorrhoidalis), der er langt mindre og endvidere rød i måsen.

Udbredelse

: Arten er udbredt over hele landet, men langt mest almindelig på magre jorde i Jylland. Den findes langt mod nord i Skandinavien.
Vagabonderende Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses sommerhalvåret igennem. Den er især talrig midt på foråret, når de dødsultne dyr er kommet frem fra overvintring. Her vil der ofte kun være få kreaturer på græs, og gødningskagerne kan da rumme enorme tætheder af Vagabonderende møgbille. På Helgenæs har jeg oplevet gødningskager med over 50 individer pr. kilo gødning. Det er meget

Tidsmæssig fordeling

af Vagabonderende Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Vagabonderende Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vagabonderende Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Vagabonderende møgbille er knyttet til dyregødning, primært ko- og fåregødning. Såvel den voksne som larverne lever af den flydende, ekstremt findelte fraktion af gødningen. Når den voksne bille kommer frem i april, indledes en periode med intensiv fødesøgning, idet dyrene er meget sultne. Hunnen har kontinuerlig æglægning, hvilket vil sige, at hun kun producerer 1-2 æg ad gangen. Som noget relativt sjældent for møgbillerne graver hunnen en klump gødning ned umiddelbart under gødningskagen. Æggene lægges normalt i jorden lige ved siden af gødningsklumpen, hvorefter den lille larve vandrer hen til den. Udviklingstiden fra æg til voksen er hurtig, normalt ca. 40 dage, i en god, varm sommer, hvorfor den nye generation af biller kommer frem allerede i løbet af juli. Her vil de nye dyr formentlig sagtens kunne optræde sammen med stadigt reproducerende hunner fra forældregenerationen, men alle nyklækkede individer er dog i reproduktiv diapause indtil næste år. Overvintring sker i jorden i voksenstadiet.

Levested

: Vagabonderende møgbille er lidt mere krævende end de helt banale arter og findes især på overdrev og enge med en lang græsningskontinuitet. Når den lever i kogødning, er den formentlig lidt mere krævende, end når den findes i fåregødning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gittings, T. & P.S. Giller, 1997: Life history traits and resource utilisation in an assemblage of north temperate Aphodius dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). - Ecography 20: 55-66.

Hansen, V. & K. Henriksen, 1925: Biller VI. Torbister. - Danmarks Fauna 29. G. E. C. Gads Forlag. København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: