Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe

Atlas

: Blodsnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er røde, lårene er utandede, kun baglåret har antydningen af en tand. Følehornene er røde med mørkere kølle, 2. svøbeled er længere end 1. svøbeled. Kroppen er kobberfarvet eller grønligt metalskinnende som følge af skælklædningen, der består af lange og smalle skæl. Snuden er længere end bred og bagtil svagt tilsmalnet, øjnene er noget hvælvede. Pronotum er bredere end langt. Dækvingerne er brede.
Blodsnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Kan forveksles med Phyllobius calcaratus, som lettest adskilles ved at have meget længere følehornsskaft, som er kraftigere og buet mod spidsen, ved at alle lår har en kraftig tand og ved at øjnene er mere hvælvede.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vest- og Nordvestjylland. Almindelig i løvskovsegne
Blodsnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juni

Tidsmæssig fordeling

af Blodsnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Blodsnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blodsnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på forskellige løvtræer, heriblandt bøg, birk og pil. Arten formerer sig partenogenetisk.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: