Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen

Atlas

: Prasocuris marginella overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,5 mm. En smal og langstrakt bladbille med grønt eller blåt metalskær. Følehorn og ben er sorte. Pronotum har rødgule siderande der er smallest på midten og herfra udvider sig både mod forranden og bagranden. Pronotums punktur er spredt og ret kraftig. Dækvingerne er rækkepunkterede med tætstillede punkter og har rødgule siderande fra roden til spidsen, som er nogenlunde uændrede i bredden.
Prasocuris marginella
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Østergaard

Variation

: Hunnen er lidt bredere end hannen, med mere tydeligt udvidede dækvinger bag midten.

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed vil være Prasocuris hannoveriana som har samme farvetegning på pronotum som P. marginella. Men den har normalt en anden farvetegning på dækvingerne der består af et rødgult længdebånd i 3. stribemellemrum, der fortil bøjer skråt udaf til 5. stribemellemrum, hvorefter det løber til dækvingeforranden. Dette længdebånd er dog stærkt varierende og er ofte afbrudt, sjældent helt forsvundet. Sådanne eksemplarer kan dog også adskilles da hannoveriana er tydeligt bredere end marginella.

En anden art i slægten, Prasocuris phellandrii, er under normale omstændigheder helt umiskendelig, men sjældent forekommer eksemplarer uden længdebånd på dækvingerne, der ligner en del i farvetegning. Disse adskilles let ved at være betydeligt længere og slankere, have lyse bånd på skinnebenene og en forlængelse på 7. følehornsled som P. marginella ikke har

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig
Prasocuris marginella - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne dyr er aktive april-september, men da den overvintrer som voksen finder man den ofte i græstuer, under bark og.l. i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Prasocuris marginella baseret på Naturbasens observationer:
Prasocuris marginella - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Prasocuris marginella - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på arter af ranunkel samt eng-kabbeleje. Æggene lægges i foderplantens stængel og larven lever i blomsterne og på bladene. Forpupningen sker i jorden. Overvintrer som voksen.

Levested

: Især enge og moser
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk: www.coleoptera.org.uk...hydrothassa-marginella

De senest indberettede arter i Naturbasen: