Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Kjeld Hansen
    Foto: Kjeld Hansen
  • Fotograf: Jens Lund Hansen
    Foto: Jens Lund Hansen

Atlas

: Glischrochilus quadripunctatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-6,5 mm. Benene og følehornene er sorte, dog er fødderne og følehornssvøben ofte lysere. Følehornene har en tydeligt afsat og 3-leddet kølle. Kroppen er smal og sort med 2 gulrøde pletter på hvert dækvinge, hvoraf den ene er placeret fortil og den anden lidt bag midten. Pronotum er stærkere tilsmalnet bagtil end fortil. Dækvingernes sidder er omtrent parallelsidede
Glischrochilus quadripunctatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Vi har yderligere 3 arter i slægten Glischrochilus, som ville kunne forveksles. De adskilles dog let ved at være tydeligt bredere, ved at dækvingernes sider er mere rundede og ved at pronotum er stærkere tilsmalnet fortil end bagtil. G. quadrisignatus og quadriguttatus adskilles yderligere ved at dækvingernes pletter er hvidgule og dermed tydeligt lysere end hos G. quadripunctatus. Glischrochilus hortensis, som er den største forvekslingsmulighed, adskilles i øvrigt ved at dækvingernes forreste pletter er tydeligt mindre og mere runde.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er ret almindelig.
Glischrochilus quadripunctatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Billen er aktiv i marts-juni, men kan findes overvintrende under bark i hele vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Glischrochilus quadripunctatus baseret på Naturbasens observationer:
Glischrochilus quadripunctatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glischrochilus quadripunctatus - månedlig fordeling

Biologi

: Findes især under bark af nåletræ, hvor den blandt andet lever i gangene af barkbiller. Den kan også ses kravle rundt på stammer og stubbe, især ved udsivende træsaft.

Levested

: Nåleskove eller i mere åbne naturtyper med mindre grupper af nåletræer, f.eks. på heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: