Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Kæbeløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7,5 mm. Kroppen er er mørkt rødbrun eller brunsort. Benene er rødgule, følehornene er oftest mere rødbrunlige.

Kindbakkerne (kæberne) er store og langt fremstående. 1. følehornsled er meget langt, ca. så langt som 2. og 3. led tilsammen. Pronotum er ca. så langt som bredt, med rundede sider, som bagtil er kort og tydeligt indbuede. Baghjørnerne er omtrent retvinklede. Rodgruberne er punkterede.

Dækvingerne er aflangt ovale med kraftige og tydeligt punkterede striber. Dækvingerne mangler scutellarstribe (en kort stribe ved scutellum, som mange løberbiller har).

Kæbeløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Patrobus-arterne, Rødbrun Kvikløber (Oxypselaphus obscurus), Gulbenet Kvikløer (Paranchus albipes) og nogle Pterostichus-arter minder lidt om i kropsformen, men alle disse har væsentligt kortere kindbakker og kortere 1. følehornsled.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig i de fleste egne. I Nord-, Midt- og Vestjylland er den dog ret sjælden.
Kæbeløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kæbeløber baseret på Naturbasens observationer:
Kæbeløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kæbeløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på ler- og muldblandet bund, som ikke er for tør.

Levested

: Både i og uden for skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: