Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Falsk Skjoldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Brunlig med lysere siderande, på oversiden med mørkt bronzefarvet metalskær. Følehornene og benene er brune eller rødbrune.

Kroppen er bred og højt hvælvet, undersiden er flad. Oversiden er dækket af tæt og opstående behåring. Følehornene er 11-leddede med 3-leddet følehornskølle. Hovedet er meget smallere end pronotum og delvist dækket af dette, men ved forstyrrelse kan hovedet trækkes tilbage så det dækkes helt.

Pronotum er over dobbelt så bredt som langt, og kraftigt tilsmalnet fremefter. For- og baghjørnerne er afrundede og sideranden er bredt afsat. Punkturen er fin.

Dækvingerne har tæt og grov punktur, som er noget rækkevis ordnet. Roden er konkav og siderandene er bredt afsatte.

Falsk Skjoldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den har en overfladisk lighed med skjoldbiller (en tribus af bladbiller kaldt Cassidini), deraf det danske navn for denne art. De adskiller sig dog på flere punkter, blandt andet er de ubehårede og pronotum mangler helt forhjørner, og fremstår derfor mere eller mindre halvcirkelformet. Hos skjoldbiller er hovedet altid skjult under pronotum.

Peltis ferruginea, som tilhører samme familie som Falsk Skjoldbille, kan også ligne lidt, men også denne er ubehåret. Derudover er kroppen mere langstrakt, pronotums for- og baghjørner er meget tydeligere markerede og dækvingerne har tydelige længderibber.

Udbredelse

: Den er i nyere tid kendt fra Øst- og Nordøstjylland, Nordøstsjælland, Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Ældre fund foreligger fra Fyn og Nordvestsjælland. Det er en sjælden art, som er rødlistet VU i Danmark.
Falsk Skjoldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, men især i april-august.

Tidsmæssig fordeling

af Falsk Skjoldbille baseret på Naturbasens observationer:
Falsk Skjoldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Falsk Skjoldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever under svampet bark på løvtræer, især bøg. Det voksne dyr overvintrer.

Levested

: Gamle løvskove med dødt ved.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: