Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Atlas

: Lathrobium brunnipes overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-11 mm

Kroppen er sort med rødgule ben og følehon.

Hovedet er ca. så langt som bredt og ca. så bredt som pronotum. Øjnene er små, meget kortere end tindingen. Halsen er ca. eller lidt over halvt så bred som hovedet. Pronotum er ca. 1,17 gange længere end bredt og ret kraftigt punkteret, normalt med en glat midtlinje. Dækvingerne er lidt bredere end pronotum og ca. så lange som, eller lidt længere end dette. Punkturen er spredt og ret fin. Benene er kraftige, forlårene og forskinnebenene har på indersiden en stumpvinklet udvidelse. Forfødderne er kraftigt udvidede.

Hos hannen har 5. bugled et stort, ret dybt trekantet indtryk. Bagranden er let indbuet. 6. bugled har en dyb længdemidtfure og bagranden er dybt indskåret, børstehårstriber mangler.

Hos hunnen er 7. frie rygled meget dybt indskåret. 8. frie rygled har en længdemidtkøl mellem 7. rygleds lange spidser (denne karakter ses tydeligt på følgende foto: dabasfoto.lv/coleo_staph_lathrobium_brunnipes )

Foto af Lathrobium brunnipes, han i høj kvalitet (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/6220

Lathrobium brunnipes
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Forveksling

: De meget sjældne sortvingede udgaver af Lathrobium elongatum og geminum er de største forvekslingsmuligheder. Førstnævnte adskilles ved at have bredere dækvinger, som er mindst 1,25 gange bredere end pronotum. Derudover er dækvingerne tydeligt længere end den normale kortvingede form af brunnipes (langs sømmen ca. 1,2 gange længere end pronotum). Foto af elongatum, han: danbiller.dk/beetle/6223

L. geminum har kraftigere punktur på dækvingerne og kraftigere og tættere punktur på bagkroppen. Foto af geminum, han: danbiller.dk/beetle/6226 .

Den sikreste måde at adskille de to arter fra brunnipes er ved at kigge på hunnens 7. og 8. rygled eller hannens 5. og 6. bugled, som ser helt anderledes ud end hos brunnipes. Hos begge arterne mangler hunnen længdekøl på 8. rygled og hannen har 2 børstehårstriber på 6. bugled. Se figurer af hunnens 7. og 8. rygled hos de to arter her (fig. 123 og 124): www.biodiversitylibrary.org...1up

Lathrobium fovulum ligner, men har mørkere ben og er mindre (ca. 6-8 mm). Foto: danbiller.dk/beetle/6224

Lathrobium longulum er smallere og mindre (4-5,5 mm). Derudover er kroppen ofte delvist brunlig. Foto: danbiller.dk/beetle/6228

Tetartopeus-arterne, især terminatus kan ligne, men har meget smallere hals (ca. 1/3 så bred som hovedet) og mørkere følehorn. Foto: danbiller.dk/beetle/7779

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Lathrobium brunnipes - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, primært i sommerhalvåret

Tidsmæssig fordeling

af Lathrobium brunnipes baseret på Naturbasens observationer:
Lathrobium brunnipes - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lathrobium brunnipes - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på fugtig bund samt ofte omkring muse- og muldvarpegange.

Levested

: Enge, moser, skove mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna bd. 57, Rovbiller 1. del.

danbiller.dk/

De senest indberettede arter i Naturbasen: