Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Lauritsen
    Foto: Magnus Lauritsen
  • Fotograf: Magnus Lauritsen
    Foto: Magnus Lauritsen
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm

Atlas

: Mecinus heydeni overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,9-2,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. En sort snudebille med metalblåt skær på dækvingerne.

Følehornenes 2. led er kortere end de efterfølgende 3 led tilsammen. Snuden er slank og stærkt krummet. Pronotum er ret tæt punkteret og svagt tilsmalnet fortil med svagt rundede sider. Dækvingerne er ikke eller kun en anelse bredere end pronotum med kraftige punktstriber, mellemrummene har hvert en række af hvidlige hår.

Mecinus heydeni
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Lauritsen

Forveksling

: Mecinus pyraster adskilles let ved at have sorte dækvinger uden blåmetallisk skær. Desuden er den bredere, større og har rødlige fødder.

Der er et par Magdalis-arter med metalblå dækvinger, men de er tydeligt bredere, har længere 1. følehornsled og mangler dækvingernes behåring.

Udbredelse

: En sjælden art, som i nyere tid er kendt fra Vest-, Nordvest- og Nordjylland. Ældre fund foreligger fra Østjylland, hvor den er fundet på en lokalitet ved Randers før 1900.
Mecinus heydeni - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes i forsommeren og igen i september-oktober, når den nye generation fremkommer.

Tidsmæssig fordeling

af Mecinus heydeni baseret på Naturbasens observationer:
Mecinus heydeni - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mecinus heydeni - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på Almindelig Torskemund (Linaria vulgaris). Larven udvikles i stængelgaller.

Levested

: Overdrev, sandmarker og andre soleksponerede lokaliteter med værtsplanten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: