Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Pamela  Velasquez
    Foto: Pamela Velasquez
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Gonioctena quinquepunctata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6,5 mm. Farven varierer fra gulbrun til rødlig. Benene er normalt gullige og følehornene er oftest mørkere mod spidsen. Dækvingerne har ofte 7 sorte pletter, men de er meget varierende i udstrækningen og kan være helt manglende.

Kroppen er ret smal og langstrakt. Følehornenes 8.-10. led er tydeligt længere end brede. Pronotum har kraftig punktur der bliver tættere mod siderne. Dækvingerne har kraftige punktrækker, rækkernes mellemrum er svagt og utydeligt punkterede.

Gonioctena quinquepunctata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: En meget variabel art. Foruden de ovennævnte variationer kan der også forekomme meget mørke eksemplarer med store og sammenhængende dækvingepletter, mørke aftegninger på pronotum og hovedet, samt overvejende mørke ben.

Forveksling

: Gonioctena decemnotata og Sortplettet Pilebladbille (Gonioctena viminalis) kan ligne ved første øjekast pga. lignende dækvingetegninger, men de adskilles let ved at have sort hoved, bredere kropsform, svagere punktur på pronotums midte, væsentligt svagere punktrækker på dækvingerne og tydeligt kortere 8.-10. følehornsled. Sortplettet Pilebladbille adskilles yderligere ved at have overvejende sorte ben. Desuden har begge arter andre foderplanter, idet de lever på hhv. pil og Bævreasp.

Gonioctena pallida kan ligne lyse og uplettede eksemplarer af Gonioctena quinquepunctata en del. Hos den er 8.-10. følehornsled ikke eller næppe længere end brede. Desuden er den bredere og findes normalt på andre planter. Den foretrækker Hassel, men kan også findes på eg og pil.

Gonioctena olivacea kan ligeledes ligne, men kan adskilles ved samme karakterer som G. pallida. Desuden lever den på Gyvel.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm og er almindelig.
Gonioctena quinquepunctata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Gonioctena quinquepunctata baseret på Naturbasens observationer:
Gonioctena quinquepunctata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gonioctena quinquepunctata - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på Almindelig røn. Også Almindelig hæg kan anvendes som foderplante, sjældnere er den observeret på Hassel.

Levested

: Løvskove, ofte i skovbrynene.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København

De senest indberettede arter i Naturbasen: