Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Andersen
    Foto: Magnus Andersen
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Agernsnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm fra dækvingespidsen til øjnenes forrand. Følehornene og benene er brunlige, alle lår er er tandede. Oversiden er spættet, farven er skiftevis lyst brungul og mørkere brungul. Snuden er brunlig mod spidsen og krummet, hos hunnen over halvt så lang som kroppen, hos hannen ca. halvt så lang som kroppen. Pronotum er lidt bredere end langt, bredest lidt foran roden, fortil tydeligt tilsmalnet, bagtil svagt tilsmalnet. Scutellum er smalt og længere end bredt. Dækvingerne har fremstående skuldre, fine striber, kun svagt rundere sider og bagtil opstående hår langs sømmen.
Agernsnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Sørensen

Forveksling

: Ligner meget Nøddesnudebille (Curculio nucum) og Curculio glandium, men de adskilles let ved begge to at have et tydeligt bredere scutellum, som højst er så langt som bredt, i modsætning til Agernsnudebillens relativt smallere og længere scutellum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm og er almindelig.
Agernsnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Agernsnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Agernsnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Agernsnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Er tilknyttet eg, hvor larven lever inde i agern. I efteråret forlader larven de nedfaldne agern og overvintrer i jorden. Til foråret forpupper den sig og den nye generation kommer frem i maj.

Levested

: Steder med eg, det kan både være i egeskove, men også på enkeltstående egetræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: