Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund

Atlas

: Barkøresnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7,2 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen.

Kroppen har brunlig skælklædning, som på dækvingerne er noget spættet. Benene og følehornene er rødbrunlige.

Snuden er ca. så lang som bred og tydeligt udvidet mod spidsen. Pronotum er vortet. Dækvingerne er ret langstrakte med opstående børster og punktrækker. Hvert punkt har i midten et skæl. Stribemellemrummene er hvælvede.

2. svøbeled (dvs. 3. følehornsled når skaftet medregnes) er noget længere end 1. svøbeled. Lårene har hver en meget svag tand.

Barkøresnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svavar Andreasen

Forveksling

: Otiorhynchus carinatopunctatus (synonym: scaber) er den art, som ligner mest. Den adskilles ved at have meget bredere og længere dækvingebørster. Derudover er dækvingerne bredere og lårene er utandede. Den måler 4,5-5,5 mm og er dermed noget mindre.

Lucerneøresnudebille (Otiorhynchus ligustici) kan ligne lidt, men adskilles ved at have sorte ben og følehorn og ved at dækvingerne ikke har tydelige striber. Derudover er den større (9-12 mm) og snuden er længere end bred

Simo hirticornis og variegatus har lignende farvetegning, men er meget mere aflange. Derudover er lårene utandede, snuden er svagere udvidet mod spidsen, pronotum er ikke vortet og dækvingernes punkter har ikke et skæl hver. De har en længde på ca. 4,3-6 mm.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Barkøresnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Især maj-juni, men kan findes i hele sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Barkøresnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Barkøresnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Barkøresnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på træer og buske, både løv- og nåletræer. Den findes især på pil, hassel, gran og frugtbuske. Her ernærer den sig af unge skud, knopper eller det ydre barklag. Larven lever i jorden, hvor den ernærer sig af rødder eller rodhals.

Den formerer sig partenogenetisk og kan, ligesom slægtens andre arter, ikke flyve eftersom flyvevinger mangler.

Levested

: Især i løv- og nåleskove, haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: