Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Sorthovedet Kardinalbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 14-18 mm. Den største af vores 3 kardinalbiller. Dækvingerne og pronotum er røde, mens scutellum og hovedet er helt sorte. Hovedet er bagtil stærkt indsnøret. Benene og følehornene er sorte. Følehornene er hos begge køn kamdannede, hos hannen er kamdannelserne længere og smallere end hos hunnen.
Sorthovedet Kardinalbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Linden

Forveksling

: Den mest oplagte forvekslingsmulighed er Lille kardinalbille (Schizotus pectinicornis) fra hvilken den dog let adskilles ved at have helt rødt pronotum og manglende længdefurer på dækvingerne. Lille Kardinalbille har en sort plet centralt på pronotum.

Rødhovedet kardinalbille (Pyrochroa serraticornis) adskilles let ved helt rødt hoved og scutellum.

Larverne kendes fra hinanden på halespidserne:

lange lige spidser: sorthovedet

korte lige spidser: rødhovedet

lange indbuede spidser: lille

www.fugleognatur.dk/gallery...

Liljebille har ligeledes røde dækvinger, sort hoved og sorte lemmer, men er 6-8 mm og lever på planter af slægterne Lillium og Fritillaria.

Endelig er der en træbuk, Rød skivebuk (Pyrrhidium sanguineum), der ved første øjekast kan ligne i farvetegning, men den har en meget anderledes kropsbygning, bl.a. længere følehorn uden kamdannelser, kraftigere ben, et ikke indsnøret halsparti mm.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle landsdele pånær Bornholm, og er i udbredelsesområdet almindelig i områder med løvskov.
Sorthovedet Kardinalbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne dyr ses maj-juli, flest i slutningen af maj og første halvdel af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Sorthovedet Kardinalbille baseret på Naturbasens observationer:
Sorthovedet Kardinalbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sorthovedet Kardinalbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever primært af det døde vækstlag under bark på døde løvtræer, men lever også af rov. Larvetiden er ca. 2 år. Efter overvintring forpupper larverne sig og klækker i maj og juni. De voksne dyr er nektarsøgende og træffes bl.a. på hvidtjørn og skærmplanter.

Levested

: Løvskove med dødt ved. Larven findes især i bøg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1945: Danmarks Fauna 50 - Biller XII. Heteromerer

Den danske rødliste: www2.dmu.dk...data...

coleo-net.de: www.coleo-net.de...pyrochroa

De senest indberettede arter i Naturbasen: