Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Hvidbroget Borebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5,5 mm. Benene og følehornene er rødbrunlige. Kroppen er brunlig med nedliggende og skælagtig behåring, som dels er lyst brun og dels hvid. Den hvide behåring danner en mønster af pletter og sammenflydende bånd på dækvingerne, som er helt karakteristisk for arten.

Følehornene er 11-leddede. Pronotum har bagtil en ophøjet længdemidtkøl. Dækvingerne er tydeligt bredere end pronotum og ret parallelsidede.

Hvidbroget Borebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Variation

: Mønsteret kan variere lidt i udseendet og være mere eller mindre opløst i pletter.

Forveksling

: Dækvingernes farvetegning gør at arten er umiskendelig.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland og Nordvestjylland.
Hvidbroget Borebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli, især sidst i maj og først i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidbroget Borebille baseret på Naturbasens observationer:
Hvidbroget Borebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidbroget Borebille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i halvtørre stammer og grene af løvtræer, heriblandt eg, bøg, hassel, lind mm. Det voksne dyr kan blandt andet findes på blomster af hvidtjørn.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

De senest indberettede arter i Naturbasen: