Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Asbjørn Hillestoft
    Foto: Asbjørn Hillestoft

Atlas

: Calvia decemguttata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6,7 mm. Kendetegnet ved den lyst brungule farve og i alt 10 pletter på dækvingerne.

Benene og følehornene er rødgule. Hovedet er overvejende hvidt, med et lyst brungult parti bagtil. Pronotum har hvide siderande som forrand og typisk med hvide markeringer ved roden og nær baghjørnerne. Dækvingernes 10 pletter er placeret i 2 tværrækker af 4 pletter hver og foruden disse er der 2 spidspletter.

Calvia decemguttata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Reibel

Forveksling

: Vil kunne forveksles med Tolvplettet mariehøne (Vibidia duodecimguttata). Den har dog, som navnet antyder, i alt 12 pletter på dækvingerne, der i øvrigt er væsentligt anderledes placeret end hos Calvia decemguttata.

Fjortenplettet mariehøne (Calvia quatuordecimguttata) kan også ligne ved første øjekast, men den adskilles let ved at have i alt 14 pletter på dækvingerne.

Endelig har også Sekstenplettet mariehøne (Halyzia sedecimguttata) lignende farve og form, men i alt 16 dækvingepletter.

Udbredelse

: Blev fundet som ny art for Danmark i Nærum i 2014. Den er siden fundet på en række andre lokaliteter i Nordøstsjælland. Det er forventligt at den i de kommende år spreder sig yderligere.
Calvia decemguttata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark er den fundet i april-november

Tidsmæssig fordeling

af Calvia decemguttata baseret på Naturbasens observationer:
Calvia decemguttata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Calvia decemguttata - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på diverse træer og busker hvor den som larve og voksen lever af bladlus og bladlopper. Æggene lægges på bladene og hver hun kan lægge 14-20 æg. Den tiltrækkes i øvrigt af kunstigt lys.

Levested

: Skove, skovbryn og på enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
bestforbirds.com:

bestforbirds.com...calvia-decemguttata

Tråden her på fugleognatur.dk omhandlende fundet af den nye art:

www.fugleognatur.dk...show_message

De senest indberettede arter i Naturbasen: