Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Abdera bifasciata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller
Abdera bifasciata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Udbredelse

: Arten er sjælden og lokal; den forekommer helt overvejende i de sydlige egne af landet.
Abdera bifasciata - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Abdera bifasciata baseret på Naturbasens observationer:
Abdera bifasciata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Abdera bifasciata - månedlig fordeling

Levested

: Tørt krat & skovlysning. Skov og krat. Abdera bifasciata lever på døde, svampebevoksede løvtræsgrene, især grene på gamle ege med bevoksninger af ege-voksskind (Peniophora quercina), men også rynket lædersvamp (Stereum rugosum).

Trusler

: Fældning af træer og buske - Fældning af store træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste ecos.au.dk...soeg-en-art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: