Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone

Atlas

: Kateretes rufilabris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,5-2 mm. Kroppen er oftest brunsort med lidt lysere hovedet, men kan også være mere eller mindre rødgul. Benene og følehornene er rødgule.

Kroppen er ret smal. Følehornene er ikke eller kun en anelse længere end pronotum, 1. og 2. led er kun lidt længere end brede. Øjnene er store, afstanden fra øjnenes forrand til følehornenes indledningssted er tydelgt mindre end øjnenes længde. Pronotum er ca. 1/2 gang bredere end langt. Pronotum og dækvingerne er ret tæt og kraftigt punkterede.

Kateretes rufilabris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Forveksling

: Lyse eksemplarer kan forveksles med Kateretes pedicularius, men den har tydeligt længere følehorn, særligt hos hannen, som har meget stort 1. og 2. led. Hos den art er afstanden fra øjnenes forrand til følehornenes indledningssted i øvrigt større end øjnenes længde.

Kateretes pusillus er ikke fundet i Danmark, men er kendt fra landene omkring os. Den adskilles normalt let ved at være brunsort med en stor rødgul plet på hver dækvinge. Den har i øvrigt ligeledes tydeligt længere følehorn.

Druehyldbille (Heterhelus scutellaris) kan ligne ved første øjekast, men hos den er pronotums baghjørner vinklede og oversiden er svagere punkteret.

Brachypterus urticae adskilles ved at være bredere med kortere afrundede pronotumbagjørner. Pronotumformen er generelt væsentligt anderledes og benene, særligt lårene, er ofte mærkere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er ret almindelig.
Kateretes rufilabris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Kateretes rufilabris baseret på Naturbasens observationer:
Kateretes rufilabris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kateretes rufilabris - månedlig fordeling

Biologi

: Arten angives især at leve på siv (Juncus sp.).

Levested

: Sø- og vandhulsbredder, moser, enge og andre fugtige lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: