Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

Atlas

: Stor Blødvinge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 11-15 mm. En meget stor blødvinge. En sort art, hvor forhoved og pronotum er rødgule. Pronotum har på den forreste del normalt altid en sort midterplet, som når frem til forranden. Bugsider og spids er rødgule. Antennerne er sorte, men de inderste 3-4 antenneled er rødgule. Benene er sorte, men forskinnebenenes inderside samt forfødderne er rødgule. Hovedet er betydeligt smallere end pronotum. Antennernes 3. led er næsten en lille kvart gang længere end 2. led. Pronotum er bredere end langt og er på siden noget fladtrykt. Siderne på pronotum er stærkt rundede, forhjørnerne er bredere afrundede end baghjørnerne. Over skuldrene er vingedækkerne ikke bredere end pronotum.
Stor Blødvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Conny Bruun

Variation

: Udbredelsen af den sorte plet på pronotum kan variere - ind imellem strækker den sig over hele pronotums længde, hvorved pronotum bliver sort med røde sider.

Sådanne individer henføres til den sjældnere variant "conjuncta", hvis forekomst og udbredelse herhjemme ikke er særligt godt kendt.

Forveksling

: Arten forveksles med Cantharis rustica, men dennes sorte midterplet når aldrig frem til forranden, ligesom C. rustica har røde lår.

Formen med overvejende sort pronotummidte forveksles ofte med Cantharis obscura. C. obscura adskiller sig ved, at følehornsroden er mørkere og ved at hovedet næsten er helt sort, kun med smalt rødgule sider fortil.

Udbredelse

: Stor blødvinge er udbredt over hele landet.
Stor Blødvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne blødvinger ses fra maj til juli, oftest med en top i begyndelsen af perioden.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Blødvinge baseret på Naturbasens observationer:
Stor Blødvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Blødvinge - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: Overalt i åbent land med blandet løvskov og urter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

De senest indberettede arter i Naturbasen: